Liên kết

Thăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Liên kết webLượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Tài liệu hội nghị
STTTiêu đề tài liệuThời gian hết hạn
No records to display.
STTTiêu đề tài liệuThời gian hết hạn
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 40 items in 4 pages
1 Tài liệu QHLN QG 31/07/2021 11:25
2 Góp ý dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 20/07/2020 16:00
3 Đề cương mẫu báo cáo kết quả thực hiện NQ 05, sửa đổi bổ sung NQ 12, 31 15/07/2020 09:58
4 Dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 39/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh 10/07/2019 17:00
5 Đề cương mẫu báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU 10/07/2019 07:49
6 Chuẩn bị nội dung cuộc họp ngày 02.7.2019 (Tài liệu) 05/07/2019 16:00
7 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam 31/05/2019 14:23
8 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam 13/01/2019 15:40
9 Dự thảo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 15/12/2018 10:12
10 Dự thảo Đề án và Nghị quyết về cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn 30/11/2018 09:11

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)