Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Danh bạ điện thoại
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Phạm Viết Tích
Giám đốc
Lãnh đạo Sở
0913.481789
0235.3702567

tichpv@quangnam.gov.vn
2 Ngô Tấn
Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sở
0913.488548
0235.3812622

tann@quangnam.gov.vn
3 Trương Xuân Tý
Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sở
0913.427266


tytx@quangnam.gov.vn
4 Trần Út
Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sở
0905.045347


utt@quangnam.gov.vn
5 Nguyễn Xuân Vũ
Phó Giám đốc
Lãnh đạo Sở
0913.061359


vunx@quangnam.gov.vn
6 Võ Văn Long
Chánh Văn phòng
Văn phòng Sở
0989.688727
0235.3858855
0235.3852629
longvv@quangnam.gov.vn
7 Nguyễn Tấn An
Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng Sở

0235.3829847
0235.3852629
annt@quangnam.gov.vn
8 Đỗ Vạn Lộc
Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng Sở
0914.179732


9 Nguyễn Thị Hằng Nga
Văn thư
Văn phòng Sở
0387.620224
0235.3852629
0235.3852629
hangngavanthu1974@gmail.com
10 Nguyễn Trần Quang Vũ
Quản trị
Văn phòng Sở
0983.575909
0235.3852479
0235.3852629
vuntq@quangnam.gov.vn
11 Nguyễn Thị Thúy Dung
Lưu trữ
Văn phòng Sở
0388.589025
0235.3852629
0235.3852629
thuydungvanthu2011@gmail.com
12 Trần Thị Hạnh
Chuyên viên
Văn phòng Sở
0977.710828
0235.3810046

tranhanhsnn.qnam@gmail.com
13 Nguyễn Thị Minh Trang
Chuyên viên
Văn phòng Sở
0973.596243
0235.3810046
0235.3852629
trangntm@quangnam.gov.vn
14 Nguyễn Tấn Đinh
Lái xe
Văn phòng Sở
0913.448298
0235.3852479

15 Huỳnh Từ
Bảo vệ
Văn phòng Sở
0374.284762
0235.3852479

16 Nguyễn Tấn Đức
Bảo vệ
Văn phòng Sở
0935.635347
0235.3852479

17 Dương Thị Minh Tuyền
Phục vụ
Văn phòng Sở
0972.239699
0235.3852629

18 Phạm Đình Thành
Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở
0914.035743
0235.3827227
0235.3852629
thanhdard@gmail.com
19 Nguyễn Cảnh
P.Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở
0905.294345
0235.3852474
0235.3852629
canhnkhtcqn@gmail.com
20 Phạm Thành Hồng Lĩnh
Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở

0235.3852471
0235.3852629

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)