Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Cảnh báo cháy rừng
Thông báo cấp cháy rừng
BAN CHỈ ĐẠO VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNGTỈNH QUẢNG NAM
Thông báo cấp cháy rừng ngày 07/5/2012
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh thời tiết nắng nóng, khô hanh, các khu vực Cù Lao Chàm (Hội An), Hiệp Đức, Phú Ninh, Tiên Phước, Nông Sơn, Quế Sơn, Núi Thành, Duy Xuyên, Đại Lộc, Nam Giang, Điện Bàn, Thăng Bình, nguy cơ cháy rừng đang ở cấp IV, cấp V (cấp rất nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm)

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)