Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Đầu tư XDCB&PT
Thông tin A-RAP và EMP dự án WB5
Thông tin A-RAP và EMP dự án WB5
Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (VIAIP)
Khung quản lý môi trường – xã hội(ESMF)
Khung chính sách an toàn môi trường - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" lần 2
Khung chính sách an toàn môi trường - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" lần 2
Đầu tư xây dựng 82 công trình thiết yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn
Sáng 17/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết dự án phát triển tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội so với mục tiêu ban đầu của dự án và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành dự án. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phư
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
Nhằm lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa kí ban hành chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 07/8/2012 về tăng cường hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
• Quy hoạch phát triển KT-XH vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung
• Khung chính sách an toàn môi trường và xã hội - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới"

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)