Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Tin từ Chi cục Kiểm lâm
Ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006, Chỉ thị số 270/CT-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XIX) và Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đ
Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng
Trong 03 ngày, từ ngày 22/02 đến 24/02/2012, Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định lâm sản hợp pháp, kiểm tra nguồn gốc lâm sản và phần mềm pháp chế.

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)