Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Lĩnh vực chuyên ngành
Ban hành Quy chế Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Quy chế Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tại cuộc họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo.
Nghiên cứu sửa tiêu chí nông thôn mới
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quyết định đưa nội dung sửa tiêu chí nông thôn mới ra thảo luận tại phiên họp toàn thể của Ban Chỉ đạo; yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu để báo cáo Ban Chỉ đạo.
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Quyết định số 1687/QĐ-TTg .
Triển khai chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh
Ngày 02/10, UBND tỉnh quyết định ban hành Quy định tổ chức thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ (Nghị định 67) trên địa bàn tỉnh.
• Quảng Nam cần xây dựng khu hạ tầng nghề cá trọng điểm
• Ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ
• Phát triển đánh bắt xa bờ: Làm chắc để bảo đảm thành công
• Tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 2013
• Triển khai phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)