Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Sơ đồ tổ chức
TỔ CHỨC BỘ MÁY HIỆN NAY CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP& PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM:
1. Các phòng chuyên môn ( và tương đương) thuộc Sở: 06 phòng
- Văn phòng Sở;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Quản lý Đầu tư xây dựng;
- Phòng Kỹ thuật;
- Thanh tra Sở
2. Các đơn vị QLNN thuộc Sở: 09 Chi cục
- Chi cục Bảo vệ thực vật;
- Chi cục Thú y;
- Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;
- Chi cục Thuỷ lợi;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản;
- Chi cục Lâm nghiệp;
- Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản;
- Chi cục Phát triển nông thôn
3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: 13 đơn vị
- Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư;
- Trung tâm giống Thuỷ sản;
- Trung tâm giống Nông - Lâm nghiệp;
- Trung tâm Nước sạch & Tư vấn thủy lợi;
- Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương;
- Ban quản lý rừng phòng hộ ĐắkMi;
- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh;
- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn;
- Ban QLDA Nông nghiệp & PTNT;
- Ban Quản lý các DA Lâm nghiệp;
- Ban Quản lý Cảng cá An Hòa;
- Ban Quản lý TDA Hiện đại hóa HTTL Phú Ninh;
4. Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở: 02 đơn vị
- Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam;
- Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Quyết Thắng.
Ngoài ra còn có các Ban quản lý thực hiện các dự án từng lĩnh vực được Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp& PTNT giao.

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)