Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Giới thiệu chung

1. - Tên đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM

- Địa chỉ: 119 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam.

- Số điện thoại: 0510.3852479-3852480.

- Só FAX: 0510.3852629.

- Trang thông tin điện tử:http://www.snnptnt.quangnam.gov.vn/

- E-mail : snnptntqna@gmail.com.

 2. Lãnh đạo Sở: 
1- Huỳnh Tấn Đức      - Giám đốc                 - CQ:3.859234 - DĐ: 0905.869999  
                                                                    - Email: ducphuninh2012@gmail.com
2- Lê Muộn                - Phó Giám đốc           - CQ:3.852845 - DĐ: 0913.480589  
                                                                    - Email: muonlesnnqnam@gmail.com
3- Võ Văn Điềm         - Phó Giám đốc           - CQ:3.852477 - DĐ: 0913.473159  
                                                                    - Email: daovh@yahoo.com
4- Lê Minh Hưng        - Phó Giám đốc           - CQ:3.852467 - DĐ: 0979.249579  
5- Ngô Tấn                 - Phó Giám đốc           - CQ:3.812622 - DĐ: 0913.488548 
                                                                     - Email: ngotanthuysan@yahoo.com.vn
 3. Các phòng ban trực thuộc:

            1- Phòng Kỹ thuật                                    0510.3812078

            2- Phòng Tổ chức Cán bộ                         0510.3810046 - 0510.3812093

            3- Phòng Quản lý Đầu tư & Xây dựng       0510.3829663

            4- Phòng Kế hoạch Tài chính                    0510.3852474 - 0510.3852471

            5- Văn phòng                                           0510.3852479 - 0510.3852480

            6-  Thanh tra                                            0510.3852470

 4. Các đơn vị trực thuộc:

            1- Chi cục Bảo vệ thực vật                                         0510.3810436

            2- Chi cục Kiểm lâm                                                   0510.3812280

            3- Chi cục Phát triển nông thôn                                  0510.2221377

            4- Chi cục Thú y                                                         0510.3852935

            5- Chi cục Lâm nghiệp                                                0510.3852643

            6- Chi cục Khai thác & Bảo vệ NLTS                        0510.3852622

            7- Chi cục Thủy lợi                                                     0510.3852481

            8- Chi cục Nuôi trồng thủy sản                                   0510.3859162

            9- Chi Quản lý chất lượng NLS&TS                          0510.3810717

            10- Trung tâm Nước sạch & Tư vấn thủy lợi             0510.3810761

            11- Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp                      0510.3849552

            12- Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư                  0510.2219762

            13- Trung tâm Giống Thủy sản                                   0510.3856116

            14- BQL rừng phòng hộ A Vương                             0510.2246667

            15- BQL rừng phòng hộ Sông Kôn                            0510.3797113

            16- BQL rừng phòng hộ Sông Tranh                          0510.3893298

            17- BQL rừng phòng hộ Đăk Mi                                0510.3691494

            18- BQL Cảng cá An Hòa                                          0510.3845450

            19- BQL dự án Nông nghiệp & PTNT                       0510.3811706

            20- BQL dự án KfW6                                                0510.3813144

            21- BQL dự án phát triển ngành Lâm nghiệp            0510.3811437              

            22- BQL tiểu dự án HĐH HTTL Phú Ninh               0510.3812288

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)