Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Chi tiết tin tức
UBND tỉnh họp thông qua quy định về hỗ trợ hoạt động khuyến nông địa phương và chi đặc thù ngành tư pháp
Người đăng: Quản trị Hệ thống .Ngày đăng: 19/07/2013 .Lượt xem: 2009 lượt.
Chiều 04/6, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp thông qua Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương từ nguồn kinh phí địa phương và Đề án về Quy định mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với hoạt động khuyến nông, Sở Nông nghiệp & PTNT đã trình lên UBND tỉnh Quyết định quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương từ nguồn kinh phí địa phương. Quy định này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện hoạt động khuyến nông thuộc các lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, dịch vụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ nông, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn do tỉnh, huyện, thành phố quản lý; các chương trình, dự án khuyến nông sử dụng các nguồn vốn khác thì áp dụng theo quy định của chương trình, dự án đó.

 

Theo đó, những đối tượng được áp dụng là người sản xuất trên địa bàn tỉnh, gồm: Nông dân sản xuất nhỏ, nông dân sản xuất hàng hoá, nông dân thuộc diện hộ nghèo xã viên tổ hợp tác và hợp tác xã; Chủ trang trại, công nhân nông, lâm trường, doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tổ chức khuyến nông trong nước và nước ngoài thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 1 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8/01/2010 của Chính phủ; Người hoạt động khuyến nông tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 1 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8/01/2010 của Chính phủ; Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về khuyến nông.

 

Cũng trong buổi họp này, UBND tỉnh đã thông qua Đề án về Quy định mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Sở Tư pháp xây dựng.

 

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu Sở NN&PTNT và Sở Tư pháp tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII.

                                                                                                                         Theo:' quangnam.gov.vn"

[Trở về]

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)