Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Chi tiết tin tức
Công bố dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Quản trị Hệ thống .Ngày đăng: 15/03/2011 .Lượt xem: 1533 lượt.
 ( Dardqnam: 10.3.2011)- Ngày 09.3.2011, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND công bố dịch Lở mồm long móng gia súc
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể:

   Trong thời gian công bố dịch:

   - Nghiêm cấm mọi hoạt động giết mổ, mua bán, tiêu thụ, vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

   - Chủ vật nuôi chấp hành việc xử lý gia súc mắc bệnh LMLM theo hướng dẫn của ngành Thú y.

   Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp chống dịch khẩn cấp theo quy định, khống chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi; hướng dẫn các địa phương phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tập trung cán bộ kỹ thuật, phương tiện, vật tư ... nhanh chóng bao vây dập tắt các ổ dịch LMLM; theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình của dịch bệnh, báo cáo kịp thời  Ủy ban nhân dân tỉnh để có giải pháp chỉ đạo chống dịch.

   Về kinh phí phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách cấp huyện để phục vụ phòng, chống dịch bệnh; sau khi công bố hết dịch, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để cân đối theo quy định hiện hành. Kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia súc phải tiêu hủy bắt buộc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ (chỉ hỗ trợ cho chủ gia súc thực hiện tiêm phòng theo quy định); kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 03/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh để hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủy và kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

   Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đại dịch cúm ở người của tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nguồn: QĐ 734

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Không dễ nhưng không thể không làm!
Triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng
Chấn chỉnh công tác giết mổ động vật
Thủ tướng chỉ đạo: Không để gia cầm chưa kiểm dịch nhập khẩu vào nước ta
Hỗ trợ đổi mới chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học
Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi từ 1/10
Công điện khẩn của UBND tỉnh yêu cầu triển khai khẩn cấp phòng chống dịch tai xanh
Xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn hợp vệ sinh
Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển chăn nuôi
Các tin cũ hơn:
Đưa diện tích trồng cỏ chăn nuôi lên 500.000 ha vào năm 2020
Cách xử lý da và lông thỏ kiểu hộ gia đình
Chiến lược phát triển chăn nuôi đến 2020: Vươn tới thế chủ động
Phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế
Thực tế về bệnh lợi tai xanh ở Quảng Nam
Hướng tới mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi bền vững
Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch
Quy định về Phòng chống dịch bệnh động vật thuỷ sản
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ...của Chi cục Thú y
Hướng dẫn thi hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
    
1   2  
    

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)