Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Chi tiết tin tức
Ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
Người đăng: Nguyễn Tấn Sinh – Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam .Ngày đăng: 19/07/2013 .Lượt xem: 2075 lượt.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006, Chỉ thị số 270/CT-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XIX) và Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đ

Đươc sự thống nhất, chỉ đạo của UBND huyện Phước Sơn và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, ngày 19/7/2011 tại UBND huyện Phước Sơn, Hạt Kiểm lâm Phước Sơn tỉnh Quảng Nam tổ chức Lế ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh với các đơn vị, chủ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; các đơn vị, chủ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng thời ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể huyện Phước Sơn. Cụ thể:

- Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Phước Sơn với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2, Hạt Kiểm lâm ĐăkGlei, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh, Ban quản lý rừng Phòng hộ ĐăkBlô tỉnh Kon Tum, Ban quản lý Khu BTTN Sông Thanh tỉnh Quảng Nam.

- Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Phước Sơn với Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My, Hạt Kiểm lâm Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.

- Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Phước Sơn với Hạt Kiểm lâm Nam Giang, Hạt Kiểm lâm Nông Sơn tỉnh Quảng Nam.

- Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Phước Sơn với UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Hội cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phước Sơn.

 - Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Phước Sơn với Quân sự và Công an huyện Phước Sơn.

Hạt Kiểm lâm Phước Sơn là một trong những đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, thời gian qua thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)