Liên kết

Liên kết webThăm dò ý kiến
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày
Văn bản pháp quy
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp & PTNT
Số/Ký hiệu: 3824/QĐ-BNN-TCTS
Ngày ban hành: 06/09/2014
Người ký: KT.Bộ trưởng - Thứ trưởng Vũ Văn Tám
Ngày hiệu lực: 06/09/2014
Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:DEN-6559.2014.PDF[ Tải về ]6.77 Mb

Nội dung trích yếu :
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP)
Quyết định này thao thế Quyết định số 1503/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) và có hiệu lực kể từ ngày ký.


Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852479 - Fax : 02353.852629 - Email : snnptntqna@gmail.com.

Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)